skip to content

Aktuella kurser

Workshop för konsultationsteam

Postat av Elizabeth (elizabeth) den Mar 06 2017
Aktuella kurser >>

 


Workshop för
KONSULTATIONSTEAM
i Dialektisk Beteendeterapi, DBT


Linköping 10 & 11 december 2018


INTRODUKTION
Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med
borderlineproblematik/emotionell instabilitet och självskade- och självmordsbeteende. I
standardmodellen för DBT finns fyra delar: individualterapi, telefonkonsultation,
konsultationsteam och färdighetsträning. Intensivutbildning i DBT avhandlar som regel de
första tre delarna, och det finns kompletterande utbildningar i att leda färdighetsträning. Trots
detta visar erfarenheter att det för DBT specifika och nödvändiga konsultationsteamet ibland
är svårt att genomföra i praktiken. Den här workshopen håller fokus på
konsultationsteamet. DBT-team får här möjligheten att arbeta med sin inre kommunikation
men också möjligheten att reflektera kring och eventuellt uppdatera sina
teamöverenskommelser och sin teamagenda.
Utvärderingar visar att kursen är mycket uppskattad av såväl nyetablerade som erfarna team.
Innehåll, bl a:
• konsultationsteamets funktion
• konsultationsteamets överenskommelser
• konsultationsteamets struktur
• principer för fallkonsultation
• konsultationsteamets mål
Vanligt förekommande utmaningar i DBT-teamets inre arbete belyses, problemlösningar
föreslås och diskuteras. Ambitionen är att nybildade team från uppstart etablerar effektiva
rutiner och arbetssätt, medan väletablerade team ges möjlighet att granska det egna teamet,
för ett än mer stringent DBT-arbete i fortsättningen.
Kursens innehåll och upplägg hänger väl samman med Intensivutbildning i DBT*, liksom
med ”Kurs för färdighetstränare”† och ”Workshop: Färdigheterna i DBT”‡.


UPPLÄGG
Workshopen innehåller således föreläsningsmoment, praktiska övningar och diskussioner i
såväl mindre som större grupper. Kursen genomförs den 10 och 11 december 2018. Kursen är
förlagd till Linköping. Lokal meddelas senare. Den 10 december startar kursen kl. 09.00 och
slutar kl. 17.00. Den 11 december startar kursen 08.30 och slutar 16.00. Det tillkommer även
kvällsarbete i form av hemuppgifter. Kursens upplägg bygger på 100% närvaro.
Rekommendationen är att team försöker närvara med samtliga medlemmar.
* För inbjudan till Intensivutbildning, se www.psykologem.se, eller kontakta elizabeth@psykologem.se
† För inbjudan till färdighetstränarkurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com
‡ För inbjudan till färdighetskurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till både etablerade DBT-team och DBT-team i uppstart. Det förutsätts att
deltagare har grundläggande utbildning i och erfarenhet av DBT-behandling.


UTBILDARE
Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och
vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.
Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig
erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl a DBT.


FÖRDJUPNINGSLITTERATUR
- Koerner, Kelly: “Doing Dialectical Behavior Therapy. A practical guide” (kapitel 7).
Guilford Press, 2012


KOSTNAD
4 400 kr/person inklusive kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Moms
tillkommer. Kursen kan faktureras 2018 eller 2019, efter önskemål.


ANMÄLAN
Skicka din/er bindande anmälan till thunstrom.peter@gmail.com senast 9 november 2018,
du får därefter via epost besked om du antagits till kursen. Ange namn, yrke, arbetsplats & -
adress, mobilnummer, e-post, faktureringsadress, samt ev. särskilda önskemål rörande kost.
Vid för litet deltagarantal ställs kursen in.
För mer information, kontakta Peter Thunström, mobil: 0708 - 15 65 16, eller Anita Linnér, mobil:
0768 – 67 21 67.
Välkommen!

 

 

Senaste ändring: May 28 2018 kl. 7:57 PM

Tillbaka