skip to content

Aktuella kurser

Workshop för konsultationsteam

Postat av Elizabeth (elizabeth) den Mar 06 2017
Aktuella kurser >>

Workshop för KONSULTATIONSTEAM

i Dialektisk Beteendeterapi, DBT

Linköping 10 & 11 december 2018

 

INTRODUKTION

Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med borderlineproblematik/emotionell instabilitet och självskade- och självmordsbeteende. I standardmodellen för DBT finns fyra delar: individualterapi, telefonkonsultation, konsultationsteam och färdighetsträning. Intensivutbildning i DBT avhandlar som regel de första tre delarna, och det finns kompletterande utbildningar i att leda färdighetsträning. Trots detta visar erfarenheter att det för DBT specifika och nödvändiga konsultationsteamet ibland är svårt att genomföra i praktiken. Den här workshopen håller fokus på konsultationsteamet. DBT-team får här möjligheten att arbeta med sin inre kommunikation men också möjligheten att reflektera kring och eventuellt uppdatera sina teamöverenskommelser och sin teamagenda.

 

Utvärderingar visar att kursen är mycket uppskattad av såväl nyetablerade som erfarna team.

 

Innehåll, bl a:

·      konsultationsteamets funktion

·      konsultationsteamets överenskommelser

·      konsultationsteamets struktur

·      principer för fallkonsultation

·      konsultationsteamets mål

 

Vanligt förekommande utmaningar i DBT-teamets inre arbete belyses, problemlösningar föreslås och diskuteras. Ambitionen är att nybildade team från uppstart etablerar effektiva rutiner och arbetssätt, medan väletablerade team ges möjlighet att granska det egna teamet, för ett än mer stringent DBT-arbete i fortsättningen.

 

Kursens innehåll och upplägg hänger väl samman med Intensivutbildning i DBT[*], liksom med ”Kurs för färdighetstränare”[†] och ”Workshop: Färdigheterna i DBT”[‡].

 

UPPLÄGG

Workshopen innehåller således föreläsningsmoment, praktiska övningar och diskussioner i såväl mindre som större grupper. Kursen genomförs den 10 och 11 december 2018. Kursen är förlagd till Linköping. Lokal meddelas senare. Den 10 december startar kursen kl. 09.00 och slutar kl. 17.00. Den 11 december startar kursen 08.30 och slutar 16.00. Det tillkommer även kvällsarbete i form av hemuppgifter. Kursens upplägg bygger på 100% närvaro. Rekommendationen är att team försöker närvara med samtliga medlemmar.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till både etablerade DBT-team och DBT-team i uppstart. Det förutsätts att deltagare har grundläggande utbildning i och erfarenhet av DBT-behandling.         

 

UTBILDARE

Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.

 

Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl a DBT.

 

FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

-          Koerner, Kelly: “Doing Dialectical Behavior Therapy. A practical guide” (kapitel 7). Guilford Press, 2012

 

KOSTNAD

4 400 kr/person inklusive kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Moms tillkommer. Kursen kan faktureras 2018 eller 2019, efter önskemål.

 

ANMÄLAN

Skicka din/er bindande anmälan till thunstrom.peter@gmail.com senast 9 november 2018, du får därefter via epost besked om du antagits till kursen. Ange namn, yrke, arbetsplats & -adress, mobilnummer, e-post, faktureringsadress, samt ev. särskilda önskemål rörande kost. Vid för litet deltagarantal ställs kursen in.

 

För mer information, kontakta Peter Thunström, mobil: 0708 - 15 65 16, eller Anita Linnér, mobil: 0768 – 67 21 67.

 

Välkommen![*] För inbjudan till Intensivutbildning, se www.psykologem.se, eller kontakta elizabeth@psykologem.se

[†] För inbjudan till färdighetstränarkurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com

[‡] För inbjudan till färdighetskurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com

Senaste ändring: Feb 03 2018 kl. 11:28 AM

Tillbaka