skip to content

Aktuella kurser

Färdighetstränarkurs

Postat av Elizabeth (elizabeth) den Mar 06 2017
Aktuella kurser >>

KURS FÖR

FÄRDIGHETSTRÄNARE

i Dialektisk Beteendeterapi, DBT

 

 28, 29 & 30 januari 2019

 

INTRODUKTION

Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med borderlineproblematik/emotionell instabilitet och självskade- och självmordsbeteende. I standardmodellen för DBT finns fyra delar: individualterapi, telefonkonsultation, konsultationsteam och gruppbaserad färdighetsträning. Intensivutbildning i DBT avhandlar som regel de första tre delarna. Den här kursen kompletterar med utbildning i att leda färdighetsträning i grupp. Ambitionen är framförallt att presentera och diskutera färdighetstränarens funktion, roll och förhållningssätt, dvs. en kurs i ”färdighetstränarfärdigheter”. Vanliga problem och utmaningar belyses.

 

Kursens innehåll och upplägg hänger väl samman med Intensivutbildning i DBT[*], liksom med ”Workshop: Färdigheterna i DBT”[†] och ”Workshop: Konsultationsteamet i DBT”[‡].

 

UPPLÄGG

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, rollspel mm. Kursen genomförs under tre dagar, den 28, 29 och 30 januari, 2019. Kursen är förlagd till Linköping, lokal enligt senare information. Den föreläsarledda delen av utbildningen är mellan kl. 08.30 och 17.00 den 28 och 29 januari, den 30 januari slutar kursdagen kl. 16.00. Det tillkommer även kvällsarbete i form av hemuppgifter. Kursens upplägg bygger på 100% närvaro.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till:

1.      medarbetare i DBT-team, som ännu inte lett färdighetsträningsgrupp och nu står inför den uppgiften

2.      medarbetare i DBT-team, som har erfarenhet av att leda färdighetsträningsgrupp, och vill vidareutveckla sig och/eller har frågor om specifika avsnitt eller färdigheter

3.      medarbetare som vill komplettera DBT Intensive utbildningen med fördjupning i färdighetsträning.

 

UTBILDARE

Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl a DBT.

 

Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.

 

FÖRKUNSKAPER

Du som söker skall vara minst övergripande orienterad i DBT-modellen. Genomgången Intensivutbildning i DBT är självklart en fördel. Vidare förutsätts klinisk erfarenhet av BPD, borderline personlighetssyndrom, liksom intresse av beteendeinriktad behandling.  

 

KURSLITTERATUR

DBT® Skills Training Manual (Second Edition; 2014) av Marsha Linehan, liksom den svenska översättningen av dess informations- och arbetsblad Dialektisk beteendeterapi: arbetsblad för färdighetsträning av Marsha Linehan.

 

ANNAN FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

- Cognitive- Behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder av Marsha Linehan

KBT i utveckling av Anna Kåver

 

KOSTNAD

6 600 kr/person inklusive visst kursmaterial, samt lunch, för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer. Kursen kan faktureras 2018 eller 2019, efter önskemål.

 

ANMÄLAN

Skicka din/er bindande anmälan senast den 23 december 2018, du får därefter via e-post besked om du antagits till kursen. Vid för litet deltagarantal ställs kursen in.

 

Maila till thunstrom.peter@gmail.com. Ange namn, yrke, arbetsplats & -adress, mobilnummer, e-post, faktureringsadress, samt ev. särskilda önskemål rörande kost.

 

För mer information, kontakta Peter Thunström, mobil: 0708 - 15 65 16, eller Anita Linnér, mobil: 0768 – 67 21 67.

 

 

Välkommen!

 

 [*] För inbjudan till Intensivutbildning, se www.psykologem.se, eller kontakta elizabeth@psykologem.se

[†] För inbjudan till färdighetskurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com

[‡] För workshop till DBT-konsultationsteam, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com  

 

Senaste ändring: Feb 03 2018 kl. 12:01 PM

Tillbaka