skip to content

Aktuella kurser

Färdighetstränarkurs

Postat av Elizabeth (elizabeth) den Mar 06 2017
Aktuella kurser >>

 


KURS FÖR
FÄRDIGHETSTRÄNARE

i Dialektisk Beteendeterapi, DBT


Linköping 28, 29 & 30 januari 2019


INTRODUKTION
Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med
borderlineproblematik/emotionell instabilitet och självskade- och självmordsbeteende. I
standardmodellen för DBT finns fyra delar: individualterapi, telefonkonsultation,
konsultationsteam och gruppbaserad färdighetsträning. Intensivutbildning i DBT avhandlar
som regel de första tre delarna. Den här kursen kompletterar med utbildning i att leda
färdighetsträning i grupp. Ambitionen är framförallt att presentera och diskutera
färdighetstränarens funktion, roll och förhållningssätt, dvs. en kurs i
”färdighetstränarfärdigheter”. Vanliga problem och utmaningar belyses.
Kursens innehåll och upplägg hänger väl samman med Intensivutbildning i DBT*, liksom
med ”Workshop: Färdigheterna i DBT”† och ”Workshop: Konsultationsteamet i DBT”‡.


UPPLÄGG
Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, rollspel mm. Kursen genomförs under tre
dagar, den 28, 29 och 30 januari, 2019. Kursen är förlagd till Linköping, lokal enligt senare
information. Den föreläsarledda delen av utbildningen är mellan kl. 08.30 och 17.00 den 28
och 29 januari, den 30 januari slutar kursdagen kl. 16.00. Det tillkommer även kvällsarbete i
form av hemuppgifter. Kursens upplägg bygger på 100% närvaro.


MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till:
1. medarbetare i DBT-team, som ännu inte lett färdighetsträningsgrupp och nu står inför
den uppgiften
2. medarbetare i DBT-team, som har erfarenhet av att leda färdighetsträningsgrupp, och
vill vidareutveckla sig och/eller har frågor om specifika avsnitt eller färdigheter
3. medarbetare som vill komplettera DBT Intensive utbildningen med fördjupning i
färdighetsträning.


UTBILDARE
Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig
erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl a DBT.
Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och
vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.
* För inbjudan till Intensivutbildning, se www.psykologem.se, eller kontakta elizabeth@psykologem.se
† För inbjudan till färdighetskurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com
‡ För workshop till DBT-konsultationsteam, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com


FÖRKUNSKAPER
Du som söker skall vara minst övergripande orienterad i DBT-modellen. Genomgången
Intensivutbildning i DBT är självklart en fördel. Vidare förutsätts klinisk erfarenhet av BPD,
borderline personlighetssyndrom, liksom intresse av beteendeinriktad behandling.


KURSLITTERATUR
DBT® Skills Training Manual (Second Edition; 2014) av Marsha Linehan, liksom den
svenska översättningen av dess informations- och arbetsblad Dialektisk beteendeterapi:
arbetsblad för färdighetsträning av Marsha Linehan.


ANNAN FÖRDJUPNINGSLITTERATUR
- Cognitive- Behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder av Marsha Linehan
- KBT i utveckling av Anna Kåver


KOSTNAD
6 600 kr/person inklusive visst kursmaterial, samt lunch, för- och eftermiddagskaffe. Moms
tillkommer. Kursen kan faktureras 2018 eller 2019, efter önskemål.


ANMÄLAN
Skicka din/er bindande anmälan senast den 23 december 2018, du får därefter via e-post
besked om du antagits till kursen. Vid för litet deltagarantal ställs kursen in.
Maila till thunstrom.peter@gmail.com. Ange namn, yrke, arbetsplats & -adress,
mobilnummer, e-post, faktureringsadress, samt ev. särskilda önskemål rörande kost.
För mer information, kontakta Peter Thunström, mobil: 0708 - 15 65 16, eller Anita Linnér,
mobil: 0768 – 67 21 67.
Välkommen!

 

Senaste ändring: May 28 2018 kl. 7:53 PM

Tillbaka