skip to content

Aktuella kurser

Färdigheterna i DBT

Postat av Elizabeth (elizabeth) den Mar 06 2017
Aktuella kurser >>


Inbjudan 4 x 1 dag workshop i Dialektisk Beteendeterapi


FÄRDIGHETERNA I DBT


Malmö 4, 5, 6 och 7 december 2018


BAKGRUND & SYFTE
Färdighetsträning som psykiatrisk behandling och/eller som komplement till annan
psykiatrisk behandling blir allt vanligare. Dialektisk Beteendeterapi har sedan decennier
tillbaka färdighetsträning som en viktig del i behandlingen. Ny forskning tyder på att effektiv
färdighetsträning tycks särskilt viktig för behandlingsutfallet.
Workshopen håller fokus på centrala delar ur varje grupp av färdigheter. Valda färdigheter
belyses, undervisas och övas.


UPPLÄGG 2018
Kursen genomförs som fyra fristående endagsworkshop. Samtliga dagar börjar 08.30, alla
dagar slutar 16.30. Man kan med fördel gå alla fyra dagarna, man kan också välja enskilda
dagar efter behov:
• Tisdag 4 december Färdigheter i medveten närvaro
• Onsdag 5 december Relationsfärdigheter
• Torsdag 6 december Färdigheter i känsloreglering
• Fredag 7 december Färdigheter i att stå ut när det är svårt & acceptans.
Kursdagarna innehåller genomgångar, praktiska övningar, rollspel, hemuppgifter mm. Kursen
är förlagd till Malmö. Lokal meddelas senare. Vi planerar att ge kursen årligen.
Kursens innehåll och upplägg hänger väl samman med Intensivutbildning i DBT*, liksom med
”Kurs för färdighetstränare”† och ”Workshop: Konsultationsteamet i DBT”‡.


MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till personal i människovårdande yrken, där man vill använda färdigheter
för att stödja, påverka och förändra:
Medarbetare inom psykiatri, socialtjänst, privata vårdgivare och behandlingshem m fl.


UTBILDARE
Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och
vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.
Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig
erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl. a. DBT.
* För inbjudan till Intensivutbildning, se www.psykologem.se, eller kontakta elizabeth@psykologem.se
† För inbjudan till färdighetstränarkurs, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com
‡ För workshop till DBT-konsultationsteam, se www.psykologkontext.se eller kontakta thunstrom.peter@gmail.com


FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper behövs, men Du är sannolikt bättre förberedd om Du tagit del av
DBT® Skills Training Manual (Second Edition; 2014) av Marsha Linehan, liksom den
svenska översättningen av dess informations- och arbetsblad Dialektisk beteendeterapi:
arbetsblad för färdighetsträning av Marsha Linehan. Den senare boken utgör kursbok, och
skall medföras till kursen.


KOSTNAD
Kostnad per deltagare för en dag: 2300 kr, för två dagar: 4400 kr, för tre dagar: 6500 kr,
för 4 dagar: 8100 kr. Avgiften inkluderar visst kursmaterial, samt lunch, för- och
eftermiddagskaffe. Moms tillkommer. Kursen kan faktureras 2018 eller 2019, efter önskemål.


ANMÄLAN
Skicka din/er bindande anmälan senast den 9 november 2018, du får därefter via e-post
besked om du antagits till kursen. Vid för litet deltagarantal ställs kursen in.
Anmälan skickas till e-postadress: thunstrom.peter@gmail.com
Ange namn, yrke, arbetsplats & -adress, mobilnummer, e-post, faktureringsadress, samt ev.
särskilda önskemål rörande kost.


INFORMATION
För mer information, kontakta Peter Thunström, mobil: 0708 - 15 65 16, eller Anita Linnér, mobil:
0768 – 67 21 67.
Varmt välkommen!

Senaste ändring: May 28 2018 kl. 7:55 PM

Tillbaka