skip to content

Föreläsningar

Jag deltar som föreläsare i olika steg 1-utbildningar och i legitimationsgrundande utbildningar i KBT. Framför allt gäller det föreläsningar om KBT-behandling vid ätstörningar och om DBT-behandling vid emotionell instabil personlighetsstörning (borderline).

Jag kan också komma och hålla föreläsningar, med anknytning till de ämne som jag har specialiserat mig på, i andra sammanhang om intresse finns.