skip to content

Kurser och utbildning

Varje år (sedan 2000) har jag gett en intensivutbildning på 10 dagar i Dialektisk beteendeterapi (DBT) i samarbete med Professor Alan Fruzzetti från University of Reno, Nevada, USA. I de senaste kurserna medverkar också Anita Linnér från Lund.
Nästa utbildning kommer att påbörjas oktober 2015 med uppföljning under 2016(se aktuellt). 

Jag har vid flera tillfällen gett en kurs som kallas ”(K)BT för personer som arbetar med DBT”. Senaste under våren 2013. Nu finns det en ny på gång under våren 2015. Titta vidare på aktuella kurser om du är intresserad!
Jag har också vid många tillfällen planerat och genomfört gundutbildningar i Dialektisk beteendeterapi (DBT) med fokus på att lära ut DBT-färdigheter och de grundläggande tankegångarna i DBT. Detta är en utmärkt bas för att gå vidare med en intensivutbildning och arbeta i ett DBT-team eller en tillräcklig utbildning för större personalgrupper inom öppen eller sluten psykiatrisk vård som arbetar runt ett DBT-team. Vill man ha denna typen av utbildning så kan man höra av sig till mig.
 
Jag arrangerar också olika typer av mer avancerade fortsättningskurser i DBT t ex med fokus på behandling av familjer, fas 2 behandling, validering etc. När en sådan kurs är aktuell så kommer den att annonseras under rubriken aktuella kurser.