skip to content

Handledning och konsultation

Jag erbjuder både utbildningshandledning och drifthandledning i  KBT och DBT. Utbildningshandledningen gör jag kopplat till någon psykoterapiutbildning. Drifthandledning kan komma ifråga framförallt för grupper som har utbildning i KBTeller DBT.
 
En gång i månaden erbjuder jag en heldag med handledning/konsultation för DBT-team (5 - 6 team åt gången). Dessa dagar har varit mycket uppskattade.  Om intresse finns för  våren 2015 eller framåt så kan du skicka ett mail.